Irene de Boer

Ooit zelf geraakt door zigeunermuziek  hoopt Irene de Boer met haar vioolspel mensen te ontroeren , te laten opgaan in de muziek. Leerlingen de mogelijkheid geven dit te  ervaren en  te ontwikkelen is voor  haar een belangrijk doel. Daarnaast is vioolspelen gewoon leuk! En in het creatieve proces van vioolspelen (leren) hoopt zij een rol te kunnen spelen.

Opleiding: Irene de Boer is in 1996 afgestudeerd voor viool docerend musicus  aan de Hogeschool voor de Kunsten te Zwolle, afdeling Conservatorium. De hoofdvaklessen in die jaren heeft zij gevolgd bij Jeanne Lemkes Vos, Kees Koelmans  en Jan Hulst, methodiek bij Josien le Coultre en  Kamermuziek bij Maria Hol. Daarnaast heeft zij een  aantal cursussen/ workshops gevolgd waaronder Üben im Flow.

Werkervaring: Irene de Boer heeft inmiddels veel ervaring opgedaan als viooldocente bij verschillende kunstencentra  zoals Parnas -huis voor kunst en cultuur, Kunstencentrum Atrium Sneek  en de Opsterlandse muziekschool. Tegenwoordig is zij als viooldocente, naast haar eigen praktijk , verbonden aan  Opus 3 te Dokkum. Ze is  violiste in het Dionysus trio, waarmee ze o.a. de tango nuevo van Astor Piazzolla vertolkt. Irene de Boer is aangesloten bij de NTB (Nederlandse Toonkunstenaars Bond)  en de ESTA (European String Teachers Association).

Bekijk ook de “Leerlingen aan het woord

Irene de Boer speelt viool in lift
Violiste Irene de Boer geeft een concert in de lift van Parnas
Irene de Boer is violiste van het dionysustrio
Irene de Boer tijdens concert met trio dionysus

voor muzieklessen en meer

Voor GRATIS proefles

bel 058-2139769