Privacybeleid

Laatste update: 24-6-2018

Sinds 25 mei 2018 is er de nieuwe privacywet, met als belangrijkst doel jouw privacy goed te  beschermen. Jouw rechten worden versterkt en uitgebreid.

In deze privacy verklaring kun je lezen welke gegevens er worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en wat jouw rechten zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Via het inschrijfformulier heb je ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:  Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Lesgeld plichtige, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer
 • Via de mail, de door jou verstrekte informatie en emailadres van jou als afzender.
 • Via telefonisch contact, de door jou verstrekte informatie en telefoonnummer van jou als beller.
 • Via mondeling contact, de door jou verstrekte informatie.
 • Via de bank verstrekte betalingsgegevens
 • Via een toestemmingsformulier vragen wij of je toestemming geeft om gedurende het seizoen beeldmateriaal te mogen maken. Je hebt de keuze om wel of niet toestemming te geven en of die toestemming geldt voor de lessen, repetities, openbare activiteiten als concerten, lesondersteuning of voor publicitaire doeleinden als website, posters , flyers, media.
Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken (met welk doel en op basis van welke grondslag)
 • voor de organisatie of het geven van muziekonderwijs
 • voor begeleiding van de leerlingen
 • voor het verstrekken  of ter beschikking stellen van leermateriaal
 • voor het organiseren en uitvoeren van cultuur gerelateerde activiteiten
 • voor correspondentie
 • voor facturering en financiële  afhandeling
 • voor het uitvoeren van het door jou gevraagde diensten
 • voor het onderhouden van contacten met oud-leerlingen
 • voor het juist kunnen laten functioneren van de website
 • voor het bekendmaken van activiteiten van doedab op de website
 • voor pr-activiteiten van doedab zoals website, poster, flyer, media
 • voor het voldoen aan wet- en regelgeving op basis van wettelijke grondslagen:  toestemming, wettelijke verplichting, overeenkomst en  gerechtvaardigd belang
Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren

doedab bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, rekening houdend met de wettelijke termijn van de belastingdienst.

Wie heeft toegang tot je gegevens

Je persoonsgevens zijn beschikbaar voor de medewerkers van doedab. Doedab gebruikt daarnaast ook (diensten van) derden voor het verwerken van bepaalde gegevens, zoals hosting van onze website, de boekhouder, emailaccount, opslagruimte of als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Doedab gaat hier zorgvuldig mee om. Persoonsgegevens worden nooit  aan derde partijen  verstrekt voor commerciële doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Bijna elke website maakt wel gebruik van cookies.We maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren.

Sommige inhoud die we hebben geplaatst kan gehost zijn op andere sites (zoals youtube). Deze derde partij (zoals youtube) kan ook cookies hebben geplaatst.

De cookies kunt u ook weigeren. De reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen en nieuwe cookies kunnen worden geweigerd via de browserinstellingen op uw eigen computer. Per browser verschilt de werkwijze. Via helpfunctie van de browser kunt u achterhalen hoe u dat moet doen. Ook op de site van de consumentenbond kunt u informatie hierover vinden. Alle cookies weigeren kan effect hebben op functioneren website.

Je rechten omtrent jouw persoonsgegevens
 • Je hebt recht op het uitleg;  welke persoonsgegevens wij van jou hebben en wat we daarmee doen.
 • Je hebt recht op inzage op de persoonsgegevens die wij van jou hebben
 • Je hebt recht op correctie van fouten
 • Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden
 • Je hebt het recht om een verleende toestemming in te trekken
 • Je hebt het recht  op beperking van de verwerking
 • Je hebt het  recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie

Zie voor meer informatie AVG (privacywet) op de site van autoriteit persoonsgegevens 

Onder de 16 jaar of 16 jaar en ouder

Ben je onder de 16 jaar, dan worden de rechten uitgeoefend door jouw wettelijke vertegenwoordigers. Vanaf 16 jaar en ouder mag je de rechten zelf uitoefenen.

Contactadres  –  privacybeleid

Speciaal voor verzoeken, vragen, opmerkingen betreffende het privacybeleid heeft doedab een apart mailadres aangemaakt : privacy@doedab.nl .

V.O.F. doedab

Leeuwarderstraat 7

8932 GN Leeuwarden

Wijzigingen

Doedab behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente update staat op deze website van doedab. De datum van wijziging staat erboven. Het is raadzaam om deze privacy verklaring regelmatig te controleren.

 

voor muzieklessen en meer

Voor GRATIS proefles

bel 058-2139769