Voorjaarsconcert met Take Beukema

Op 21 maart 2015 zal er een voorjaarsconcert plaatsvinden in de kruiskerk van Burgum. Take Beukema zal daar solistisch optreden,  maar ook het kinder- en vrouwenkoor begeleiden.

Meerder docenten, samenwerkend in het  collectief “Cultuurcentrum de Waldsang” zullen acte de présence geven. Take Beukema is ook aangesloten bij het collectief en geeft lessen in Burgum, Damwoude, Veenwouden en Hardegarijp.